O projekcie

Projekt pt. „Aktywni rodzice ” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu umożliwienie – w okresie I 2020 – V 2021- powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z powiatów: oławskiego, strzelińskiego, oleśnickiego i wrocławskiego ziemskiego. Projekt realizowany będzie w okresie I 2020- VI 2021.

5 KROKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNI RODZICE”

KROK 1
Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego, wrocławskiego ziemskiego, nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3, chcesz wrócić do pracy i potrzebujesz środków na zatrudnienie niani lub opłatę żłobka?

ZACZNIJ JUŻ TERAZ

KROK 2
Odwiedź stronę http://aktywnirodzice.eu/ lub profil na Facebook https://www.facebook.com/Projekt-aktywni-rodzice-148710882734440/
Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 3
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami odeślij na adres:
Fundacja Primohuman
Biuro Projektu „Aktywni rodzice”
ul. 1-go Maja 1a
55-200 Oława
bądź dostarcz Formularz osobiście.

KROK 4
OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.
WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE http://aktywnirodzice.eu/

KROK 5
W RAZIE PYTAŃ, ZAWSZE MOŻESZ SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ!
e-mail: kontakt@aktywnirodzice.eu
Tel: 792 174 088


WARTOŚĆ PROJEKTU
1 037 353,77 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
881 749,71 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2020r. do 30.06.2021r.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Planowane efekty realizacji projektu:

  • 7 Uczestników projektu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie, po opuszczeniu projektu;
  • 19 Uczestników projektu tj. osób pozostających bez pracy – znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po opuszczeniu projektu;
  • 7 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu;
  • co najmniej 45% Uczestników projektu (w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) nie później niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
  • co najmniej 60% pozostałych Uczestników projektu nie później niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.